Цветовая схема: Размер шрифта: А А А

Изменение в расписании

Изменения в расписании на 12 декабря (вторник)

 

1а класс 2б класс 3а класс 5а класс
1   1  
1  ---
2 физ-ра 2      
3   физ-ра  ин.яз15/28   
4   4            ин.яз 33 
5        
6        
7        
8        

  

6а класс 7а класс 7б класс 10а класс
1   1 математ. 25  --- 1  
2   2  

физ-ра

 
3 ИКТ 30/ин.яз 33       
4 ин.яз28/ИКТ 30  4      /физ. 26
5   ----  математ. 25   /физ. 26
6   ----     
7      ----  
8        

 

 

11а класс 4б класс класс  класс
1 физ-ра  1  ин.яз 33   1  
2  литература 11 2         
3       /физ. 26         
4   4      
5        
6        
7        
8        

 

 

 класс класс  класс  класс
1   1     1  
2   2  

 

 
3        
4   4      
5        
6        
7        
8